top of page

บริการของเรา

      ทางร้านมีการให้บริการกระบวนการแปรรูปไม้ต่างๆทั้ง ผ่าไม้ ไสไม้ ซอยไม้ ต่อไม้ สามารถปรับตามขนาดลูกค้า โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ยังมีบริการขนส่งสำหรับไม้ราคาส่ง เป็นการบริการแบบครบวงจร จบในที่เดียว

ไม้ไสเรียบ

บริการ

    ทางร้านมีการให้บริการกระบวนการแปรรูปไม้ต่างๆทั้ง ผ่าไม้ ไสไม้ ซอยไม้ ต่อไม้ สามารถปรับตามขนาดลูกค้า โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้โรงไม้ยังมีบริการขนส่งสำหรับไม้ราคาส่ง เป็นการบริการแบบครบวงจร จบในที่เดียว

Read More

วัดไม้
bottom of page