top of page
ไม้ไสบัว 0.5 นิ้ว x 4นิ้ว

ไม้ไสบัว 0.5 นิ้ว x 4นิ้ว

฿55.00Price

ไม้ไสบัว ครึ่งนิ้ว x 4 นิ้ว

  • (ราคาต่อเมตร)
  • การใช้งาน: ตกแต่งบัวพื้น, ตกแต่งบัวเพดาน, ตกแต่งคิ้วผนัง, ตกแต่งบัวผนัง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง